Budovať vzťahy vyžaduje čas.

 

Čas sú peniaze.

 

 Za informácie sa platí.

 

Líder má všetky tieto faktory pod palcom s kúskom povestného šťastia.

Andrea Hradiská

Napísala som pre vás knihu

Táto e-kniha je informačne vhodná predovšetkým pre tých, ktorí pôsobia vo verejnom živote ako starostovia samospráv, ako predsedovia mikroregiónov, občianskych a záujmových združení, formálnych či neformálnych spolkov, klubov, alebo sofistikovanejších verejno-súkromných partnerstiev, ktoré často nesú názov miestne akčné skupiny, ale i lídrov v podnikateľskom svete, ktorí sú súčasťou komunity.

Chcete sa stať kreatívnym lídrom?

Moja vízia

Mojou osobnou víziou je presadzovať zákony tímovej práce do praxe, uplatňovať princípy fungujúceho partnerstva a napomáhať tak rozvoju územia. Mojou hlavnou činnosťou je nastavenie priorít územia a jeho jednotlivých subjektov vo vzájomných väzbách a v ich dlhodobých trendoch, pričom som spojovacím článkom medzi zúčastnenými stranami. Ako líder ponúkam predstavu možného napredovania všetkých subjektov, ktoré pôsobia v území a ako koordinátor ukazujem smer i cestu ako sa k spoločným cieľom dostať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. 

Referencie

Komunitní práce vyžaduje osobní přístup, nadšení a ochotu sloužit komunitě....v roce 2008 jsme měli možnost ocenit Andreu a její tým druhým místem v mezinárodní soutěži „O lidech s lidmi“, která byla zaměřená právě na příklady dobré praxe v místním rozvoji. A pochopitelně jsme se potom potkávali v tomto prostoru i nadále, nezapomenu na výborně zorganizovaný LeaderFEST 2012 místními Lvicemi v Levoči pod vedením Ing. PhD. Hradiské... :-) Podle mne ja Andrea žena, která má organizátorské a vůdčí schopnosti, a svou energii směřuje ku prospěchu komunity – „spoluobčanům, bez rozdílu víry, sociálního statutu i politické příslušnosti“.

Ing. Bc. Roman HakenCpKP střední Morava, Přerov, ředitel, Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel, člen

Andreu poznám dlhé roky. Stretávame sa pri rôznych príležitostiach, seminároch, školeniach, konferenciách, kde hlavnou témou je problematika rozvoja vidieka. V hľadaní vhodných návrhov, presadzovaných ako na miestnej, tak i na národnej úrovni a v schopnosti načúvať a vedieť dôjsť k dohode, ju radím medzi špičkových odborníkov. Vo svojej komunite, ale i na celom Slovensku presadzuje správnu implementáciu princípov prístupu Leader a je schopná mobilizovať a viesť ľudí k úspechom. Jej ozdobou je principiálnosť v konaní a je to jej energia, ktorá ju robí nezabudnuteľnou a autentickou ...

Ing. arch. Peter RusnákPredseda Vidieckeho partnerstva Banskobystrického kraja

S Andreou Hradiskou jsem se poprvé setkala jako návštěvní LEADERFestu v Levoči. Ten organizovala MAS LEV pod jejím vedením. Akce byla perfektně připravená a zorganizovaná. Jednalo se o nejlepší LEADERFest s mezinárodní účastí, který jsem měla možnost navštívit. Další moje setkání se uskutečnilo na úrovni mezinárodní spolupráce místních akčních skupin. Realizovali jsme společně finančně, organizačně i časově náročný projekt. Jednalo se o spolupráci české MAS Sdružení Západní Krušnohoří a slovenské MAS LEV. Spolupráce se slovenským partnerem pod vedením Andrei byla perfektní, na vysoké profesionální úrovni. Jsem přesvědčena, že patří mezi skutečné leadery a že je skutečným manažerem - profesionálem.

Hana DufkováRiaditeľka MAS Sdružení Západní Krušnohoří