Kategória: Tímová spolupráca

Ako domček z karát :-)?

Hrali ste niekedy ako deti hru s obyčajnými sedmovými kartami pod názvom „záchod“, či „budár“? Ako domček z karát sa môže zrútiť to, čo kratšie ale i dlhodobo budujeme. A znova konštatujem, že je jedno na akom poli. Na tom klasickom, zvanom roľa, to budované a pestované môže zlyhať z dôvodu VIS MAJOR. Prírodné živly sa zahrajú hru, s ktorou...

Siahol si už na svoj „Mount Everest“?

Voľné pokračovanie príspevku „Hovorí Vám niekto – PRESTAŇ SNÍVAŤ? Odporúčam – NEROB TO! Môj výstup na „Mount Everest“  bol sprevádzaný náročnou životnou skúškou, ktorú viacerí označujú ako BOD ZLOMU. Po 13 rokoch pôsobenia v školstve, som sa ocitla na dlažbe. Nebolo to jednoduché, keďže  „na krku“ sme mali nesplatený úver a rozostavaný dom. Situácia na trhu práce...

Si na správnom mieste?

  Poznám mnoho ľudí, ktorí sú na správnom mieste.  Z hľadiska mojej súčasnej pozície lídra a koordinátora strategických a komunitných aktivít dnes otočím pozornosť na 3. zákon tímovej (spolu)práce. A správne ste postrehli. Je ním zákon správneho miesta.  A akú moc má tento zákon? Pomôžem si citáciou z knihy Johna C. Maxwella – 17 zákonov tímovej práce, ktorý tvrdí: „Keď všetci...

Osobná vízia a zákony tímovej práce

Som líder a koordinátor komunitných a strategických aktivít. Mojou osobnou víziou je presadzovať zákony tímovej práce do praxe, uplatňovať princípy fungujúceho partnerstva a napomáhať tak rozvoju územia, v ktorom žijem a ktoré milujem.  Ako líder ponúkam predstavu možného napredovania všetkých subjektov, ktoré pôsobia v území a ako koordinátor ukazujem smer i cestu ako sa k spoločným cieľom dostaneme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Moja...