Byť lídrom znamená byť človekom!

Líder musí mať guráž čeliť krízovým momentom s chladnou hlavou.

                Lídrom vo svojom odbore sa môžeš stať rýchlejšie, ak sa necháš viesť iným lídrom                            (dokonca aj mimo svojho odboru).

Líder je vizionár, preto sa díva od súčasného okamihu smerom k budúcnosti. Minulosť mu slúži len pre vnútorné poznanie, ktoré ho posúva smerom k novým perspektívam a príležitostiam.

Tam, kde iní končia, líder hľadá možnosti.

Líder myslí najskôr na svoju organizáciu, potom na tím, tak na jednotlivcov. Svoje osobné záujmy stavia na posledné miesto.

Líder neskočí do studne, keď niekto „zapíska“. Vie však hľadať kompromisy, ak je to potrebné pre vyšší záujem.

Najvyššou istotou lídra je neistota správnosti rozhodnutia.

Líder musí spolupracovať s inými lídrami. Vznikne tak synergický efekt napredovania.

Byť lídrom znamená byť sám (SO) sebou.

 

Andrea Hradiská

Zákony vodcovstva

Zákony tímovej práce

podľa Johna C. Maxwella

 • 1

  Zákon pokrievky

  Vodcovské schopnosti určujú úroveň efektivity.
 • 2

  Zákon vplyvu

  Skutočným meradlom vodcovstva je vplyv – nič viac, nič menej
 • 3

  Zákon procesu

  Vodcovské schopnosti sa rozvíjajú každodenne, neobjavia sa odrazu
 • 4

  Zákon navigácie

  Pri kormidle lode môže sedieť ktokoľvek, ale na vytýčenie kurzu treba vodcu
 • 5

  Zákon pridanej hodnoty

  Pridanou hodnotou vodcov je služba druhým
 • 6

  Zákon pevnej pôdy

  Dôvera je základom vodcovstva
 • 7

  Zákon rešpektu

  Ľudia prirodzene nasledujú vodcov, ktorí sú silnejší ako oni
 • 8

  Zákon intuície

  Lídri všetko hodnotia vo svetle svojich vodcovských tendencií
 • 9

  Zákon magnetizmu

  Priťahujeme takých ľudí, akí sme sami
 • 10

  Zákon spojenia

  Vodcovia sa najprv dotknú srdca, až potom požiadajú o pomocnú ruku
 • 11

  Zákon vnútorného okruhu

  Potenciál vodcu je určený ľuďmi, ktorí sú k nemu najbližšie
 • 12

  Zákon odovzdania právomoci

  Len vodcovia, ktorí majú vo svojom postavení istotu, odovzdávajú právomoci druhým
 • 13

  Zákon obrazu

  Ľudia robia, čo vidia
 • 14

  Zákon kúpy

  Ľudia „kupujú“ najprv vodcu, až potom víziu
 • 15

  Zákon víťazstva

  Vodcovia nachádzajú pre svoj tím cestu k víťazstvu
 • 16

  Zákon hybne sily

  Hybnosť je najlepším priateľom vodcu
 • 17

  Zákon priorít

  Vodcovia chápu, že aktivita nie je to isté ako výsledky
 • 18

  Zákon obetovania sa

  Vodca sa musí vzdať, aby získal
 • 19

  Zákon načasovania

  Kedy viesť je rovnako dôležité ako čo robiť a kam ísť
 • 20

  Zákon explozívneho rastu

  Keď chcete rásť po jednom, veďte nasledovníkov – keď sa chcete znásobiť, veďte vodcov
 • 21

  Zákon dedičstva

  Trvalá hodnota vodcu sa meria podľa jeho nástupcov
 • 1

  Zákon nevyhnutnosti

  Jeden je príliš málo na dosiahnutie veľkých výsledkov
 • 2

  Zákon celkového obrazu

  Cieľ je dôležitejší ako rola
 • 3

  Zákon správneho miesta

  Každý hráč má svoje miesto, na ktorom je najužitočnejší
 • 4

  Zákon Mount Everestu

  Čím náročnejšia úloha, tým väčšia potreba tímovej práce
 • 5

  Zákon reťaze

  Sila tímu závisí od jeho najslabšieho článku
 • 6

  Zákon katalyzátora

  Víťazné tímy majú hráčov, ktorí hýbu veci vpred
 • 7

  Zákon kompasu

  Vízia dáva členom tímu smer a istotu
 • 8

  Zákon hnilého jablka

  Zlé postoje zruinujú tím
 • 9

  Zákon vzájomnej zodpovednosti

  Členovia tímu musia vedieť, že v kritickej chvíli sa môžu jeden na druhého spoľahnúť
 • 10

  Zákon cenovky

  Tím nedosiahne svoj potenciál, ak nezaplatí cenu
 • 11

  Zákon svetelnej tabule

  Keď tím vie, na čom je, môže sa podľa toho zariadiť
 • 12

  Zákon striedačky

  Špičkové tímy majú širokú základňu
 • 13

  Zákon identity

  Tím je definovaný spoločnými hodnotami
 • 14

  Zákon komunikácie

  Interakcia podporuje akciu
 • 15

  Zákon náboja

  Rozdiel medzi dvoma rovnako talentovanými tímami spočíva v ich vedení
 • 16

  Zákon vysokej morálky

  Keď vyhrávaš, nič nebolí
 • 17

  Zákon dividend

  Investície do tímu sa postupne kumulujú