Osobná vízia a zákony tímovej práce

Som líder a koordinátor komunitných a strategických aktivít. Mojou osobnou víziou je presadzovať zákony tímovej práce do praxe, uplatňovať princípy fungujúceho partnerstva a napomáhať tak rozvoju územia, v ktorom žijem a ktoré milujem.  Ako líder ponúkam predstavu možného napredovania všetkých subjektov, ktoré pôsobia v území a ako koordinátor ukazujem smer i cestu ako sa k spoločným cieľom dostaneme čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Moja osobná vízia je v súlade s víziou MAS LEV a je určená tým, ktorí stoja o  využitie môjho vnútorného potenciálu i pre svoj vlastný odborný rast a rozvoj. Mojou prioritou je partnerstvo, ktoré dokáže úspešne a víťazne prekonávať všetky prekážky.

Túto osobnú víziu som naformulovala počas  uplynulých dní, kedy sa mi do rúk dostala kniha od Johna C. Maxwella – 17 zákonov tímovej práce… pre mňa veľmi podnetný kúsok v mojej obsiahlej knižnici. Záver uplynulého roku bol totiž križovatkou, tzv. bodom zlomu pre dôležité životné rozhodnutie, v rámci ktorého som si uvedomila, že bez vízie – tej vlastnej, strácam motiváciu pre ďalšie konanie. Moja zásadná otázka mi dookola znela v ušiach… Ako môžem byť lídrom a koordinátorom, keď som vplyvom rozvírených udalostí stratila akúkoľvek motiváciu pokračovať v práci, ktorú som dovtedy vnímala ako poslanie? Ako udávať smer, keď som ho stratila z dohľadu? Ako koordinovať aktivity, keď som pocítila na okamih zatratenie a spochybnenie mojej práce inými? Ako pokračovať, keď sa Vám pred očami začína rúcať 13 ročná práca v území? Ako zabrzdiť a otočiť v prospech tzv. negatívny DOMINO EFEKT.

Všetko zlé je na niečo dobré… A ja by som Vás rad postupne oboznámila s jednotlivými zákonmi so štipkou môjho uhla pohľadu, okoreneného o svoje skúsenosti z práce, ktorú vykonávam už 13ty rok v prostredí neziskového sektora. Tieto zákony nám lídrom totiž pomáhajú dostať sa z negatívnej frustrácie smerom von. Možno budú nápomocné tým z Vás, ktorí s lídrovaním začínate, ste súčasťou nejakého tímu alebo podobne ako ja, ste zažili tzv. vyhorenie. Je pritom jedno, či sa jedná o rozvoj vidieka, šport, kultúru, či inú oblasť Vášho „tímového“ pôsobenia.

  • Zákon nevyhnutnosti –

Jeden je príliš málo na dosiahnutie veľkých výsledkov!

Poznáte to povestné „ťahať spoločne za jeden povraz“, či mušketiersky pokrik „jeden za všetkých, všetci za jedného“, ale aj v časoch socializmu prvomájový pokrik „v jednote je sila“, ktorý naberá na intenzite i v súčasnej dobe? Čo majú spoločné? No predsa tímovosť. Dnes už snáď nikto nepochybuje, že tímy dokážu viac ako jednotlivci a i prváčik na základnej škole už ovláda, že dvaja sú viac ako jeden.

Tímová (skupinová) práca sa rodí tam, kde nerozmýšľame spôsobom „JA“, ale „MY“.

Zákon nevyhnutnosti platí tak v práci, v spoločenskom živote, ako i v rodine… je potrebné si uvedomiť, že tam, kde to funguje sa vlastne veľmi dobre uplatňujú princípy tímovej spolupráce. Každý sme totiž iný, jedinečný vo svojich zručnostiach i schopnostiach. Každému vyhovuje niečo iné a každý z nás sa v určitej úlohe cíti lepšie ako v inej. Často mi ľudia hovoria, že mám cit pre určenie úloh svojho pracovného tímu. Až to často vyzerá tak, že samostatnosť jednotlivých odborníkov v tíme nevyžaduje neustálu kontrolu, ako je to v prípade, kde tímy nefungujú.

Jednoducho nie je nič horšie, ako keď nie ste na správnom mieste, so správnymi ľuďmi, v správnom čase. Občas sa však i v najkvalitnejších zostavách prejaví EGO človeka. Moje životné skúsenosti ale hovoria jasnou rečou, čím skôr sa stanete tímovými hráčmi, tým skôr dosiahnete svoje sny. Je pravda, že časom sa sny jednotlivých členov tímu môžu meniť, menia sa ich životné postoje, hodnoty, priority… sem-tam sa ešte ozve EGO. Preto nevyhnutne prichádza príležitosť pre obnovu tímu, tak ako sa to deje i v MAS LEV (www.maslev.eu). A keďže v tejto etape budujeme nový tím, môžete posúdiť v reálnom čase, ako sa nám darí presadzovať zákony tímovej práce do našej praxe. A samozrejme, môžete mať protinázor, či otázky… rada zodpoviem, ako to vidím ja – to jest moje EGO J.  Apropo… Máte svoju osobnú víziu? Dajte mi o nej vedieť. (AHa)

 

Komentáre