Si na správnom mieste?

 

Poznám mnoho ľudí, ktorí sú na správnom mieste.  Z hľadiska mojej súčasnej pozície lídra a koordinátora strategických a komunitných aktivít dnes otočím pozornosť na 3. zákon tímovej (spolu)práce. A správne ste postrehli. Je ním zákon správneho miesta.  A akú moc má tento zákon? Pomôžem si citáciou z knihy Johna C. Maxwella – 17 zákonov tímovej práce, ktorý tvrdí: „Keď všetci hráči v tíme prevezmú roly, ktoré maximalizujú ich silné stránky – ich talenty, zručnosti a skúsenosti, vtedy sa dejú veľké veci.“

A naopak, čo sa teda deje, keď títo ľudia nie sú na svojom mieste? Jednoznačne to v tíme nesúladí. Nedochádza k súhre jednotlivcov a príčinou môže byť aj úplne odlišná energia členov tímu, ktorú ja osobne považujem za rovnako dôležitú ako samotné zručnosti a schopnosti. Nesprávny človek na nesprávnom mieste spôsobí úpadok i toho najväčšieho sna. Ale i charakterovo správny človek na nesprávnom mieste vnáša do tímu zmätok.

O osobných pocitoch nemusíme ani hovoriť, vtedy sa Vám nechce chodiť do práce, ste mrzutí, že nastupuje pondelok a tešíte sa na piatok už v utorok. Vzťahy na pracovisku sa Vám zdajú nudné, či ste frustrovaný/á z celého prostredia i z úloh, ktoré máte vykonať… A tak svoje „pracovné miesto“ zastávate snáď len preto, že ste vyštudovali odbor, v rámci ktorého Vám pozícia „prináleží“, alebo ste si založili živnosť, keďže Vám túto cestu otvorila Vaša „škola“, Vaše vzdelanie.

Je v podstate šťastím, (ktoré však vyviera z vlastného poznania) ak sa Vaše získané vedomosti  skĺbili s vnútornou túžbou robiť to, čo chcete Vy a nie Vaši rodičia, či dokonca spoločnosť.

Avšak byť na správnom mieste akosi nestačí, predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Možno i máte vysnívanú prácu, možno cítite, že ste svoju profesiu chceli vykonávať už od detstva. Dnes v šialenom tempe však prichádza čoraz viac do pozornosti tímová práca a je nevyhnutné vedieť spolupracovať s ľuďmi, s ktorými sa ocitnete v tzv. tímovom časopriestore. Úlohou lídra je postaviť ľudí na také pozície, aby využili všetky svoje zručnosti, vedomosti a schopnosti a ako puzzle zapadli do zručností, vedomostí a schopností ostatných členov tímu, čím sa dosiahne synergický efekt.

Avšak človek, ktorý je na „vedúcom“ mieste, či má lídrovské postavenie musí najskôr nájsť správne miesto pre seba… Správne čítate, nájsť…. Ak sa totiž nesprávny človek ocitne na správnom mieste, môže celé okolie prežívať frustráciu.

 V tejto dobe môžeme pozorovať nesmierne množstvo vedúcich pracovníkov, generálnych riaditeľov, zástupcov akýchkoľvek úradov, či spoločností postavených do pozície výlučne vďaka svojim kontaktom, vďaka „politickej priazni“, vďaka kamarátstvu, vďaka rodine, vďaka vďake… A je samozrejme v úplnom poriadku, ak tieto miesta obsadia správni jednotlivci, ktorí sa následne obklopia ľuďmi, ktorí rovnako budú na svojom mieste.

Realita však naznačuje, že na tomto poli má čo naša spoločnosť dobiehať. V kontexte všetkých zákonov tímovej práce je tak nevyhnutne mať vlastnú istotu, že ste na správnom mieste hlavne VY, spoznať samých seba a svoje skutočné schopnosti, mať pred očami celkový obraz (ako som o tom písala v príspevku…), mať vlastnú osobnú víziu (článok), prípadne ak máte svojho lídra,  dôverovať jeho úsudku, ktorý sa čoraz častejšie nezakladá na logike, skôr na intuícii…

Tak ako? Hovoríte si každé ráno „To je ono! Nikde inde som sa necítil tak dobre, ako práve TU a TERAZ J?“ Potom v zmysle zákona ste na tom správnom mieste (TU) v správnom čase (TERAZ). Iba správny človek na správnom mieste prináša pokrok a nie spiatočníctvo a keď je viac správnych ľudí na správnych miestach potom dochádza k znásobeniu želaného rozvoja, potom môže dôjsť k pozitívnej zmene pre celú našu komunitu, pre spoločnosť. J (AHa)

 

 

Komentáre