Občianske združenia od A po ZET

Tento e-book obsahuje môj príbeh, ktorý je 14 ročným dôkazom toho,  že v neziskovom svete je možné dlhodobo pôsobiť nielen na báze dobrovoľnej činnosti. Kroky potrebné k založeniu občianskeho združenia. Tipy na viaczdrojové financovanie. Problémy, s ktorými viete pracovať vo svoj prospech, ak ich predvídate. Výhody občianskeho združenia oproti SZČO. Ako udržať svoje cash—flow. Linky na ďalšie publikácie, ktoré danú tému dopĺňajú do komplexného celku.

10 tipov pre miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá

10 mojich tipov určených lídrom verejno-súkromných paratnerstiev a miestnych akčných skupín pre zvládnutie samotného programu CLLD/LEADER. Na čo je dôležité zamerať svoju pozornosť pri implementácii miestnej stratégie rozvoja územia?

Napísala som pre Vás e-book

Ako sa nestratiť v komunite

Táto e-kniha je informačne vhodná predovšetkým pre tých, ktorí pôsobia vo verejnom živote ako starostovia samospráv, ako predsedovia mikroregiónov, občianskych a záujmových združení, formálnych či neformálnych spolkov, klubov, alebo sofistikovanejších verejno-súkromných partnerstiev, ktoré často nesú názov miestne akčné skupiny, ale i lídrov v podnikateľskom svete, ktorí sú súčasťou komunity.

Odborná publikácia

Financovanie rozvoja vidieka prístupom Leader

Vidiek v súčasnosti čelí množstvu problémov. Preto je dôležité, aby verejná správa prispela k rozvoju vidieka vhodnou pôdohospodárskou politikou a politikou rozvoja vidieka, či zavedením optimálneho systému štátnych intervencií. Odborná publikácia vychádza z dizertačnej práce autorky s rovnomenným názvom „Financovanie rozvoja vidieka prístupom Leader“. Informácie z nej môžu využiť aktéri rozvoja vidieka, zástupcovia miestnych akčných skupín a študenti, ktorí riešia danú problematiku vo svojich bakalárskych a diplomových prácach.

E-book

počet strán 141

 

Kniha je v tvrdej väzbe 

veľkosť 14x16 cm

počet strán 116

 

Ľahké čítanie s kvapkou humoru

Ako v zdraví prežiť byrokraciu!

Táto kniha so satirickým podtónom a pozitívnym nadhľadom je venovaná nielen úradníkom, ale všetkým ľuďom, ktorí sa denne a vlastne po celý život stretávajú s rôznymi formami a prejavmi byrokracie.  Patrí aj tým, ktorí síce ešte osobnú skúsenosť s byrokraciou nemajú, ale je predpoklad, že sa tak čoskoro stane. Je určená všetkým, ktorí chcú zmeniť nie byrokraciu ako takú, ale vlastný spôsob nazerania na ňu.

 MP3 formát+ MP4 formát s ilustráciami z knihy v podaní autorky